Polityka Prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K.
ul. Niepodległości 11
67-300 Szprotawa
e-mail: biuro@agrodudek.pl
numer telefonu: 698 096 851.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Państwa z firmą AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K. umowy dotyczącej sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez firmę AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K., a także wykonania ciążących na firmie AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K. obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji, marketingu bezpośredniego produktów i usług objętych ofertą handlową firmy AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K., w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do Państwa potrzeb, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 2. Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • adres
  • numer telefonu
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane na potrzeby zawarcia umowy sprzedaży towarów lub umowy świadczenia usług, przetwarzane będą przez okres obowiązywania tych umów i czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów, jak również przez czas konieczny z uwagi na ciążące na firmie AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K. obowiązki wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Z kolei Państwa dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przetwarzane przez okres sprzedaży towarów i usług objętych ofertą handlową firmy AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K., jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K. nie będzie stosowała wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 7. W sytuacji, gdy Państwo uznacie, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których firma AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K. realizuje zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje i systemy informatyczne firmy
  • producentom towarów objętych ofertą handlową firmy AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K.
  • innym podmiotom, od których firma AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K. nabywa oferowane towary
  • podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe
  • właścicielom platform informatycznych w których są przechowywane Państwa dane osobowe
  • organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa
 9. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z firmą AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K. umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług oferowanych przez firmę AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K., a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na firmie AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K. obowiązku prawnego przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi firmie AGRO DUDEK SP. Z O.O. SP.K. informowanie Państwa o nowych ofertach i promocjach.

POLITYKA COOKIES

Drogi Użytkowniku Internetu, Ta strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na Twoim koncie użytkownika komputera (lub telefonu), na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie.

Dzięki plikom cookie wykorzystywanym na tej stronie internetowej w systemach statystyk internetowych autor tego bloga, wie jak wielu użytkowników na niego zagląda co konkretnie czytają, oraz co pomijają. Pozwala to stale ulepszać tego bloga. Dodatkowo pliki cookie wykorzystywane na tej stronie internetowej do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tego bloga na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest.

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki (Pamiętaj, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

Jak wyłączyć pliki Cookie w Twojej przeglądarce?
Każda przeglądarka posiada menu ustawień i w tym miejscu należy szukać pomocy instrukcji wyłączenia plików Cookie.

Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne
Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjnego.